Solunum, İnsanda Solunum Durduğu Zaman

İlkyardım Bilgisi
SOLUNUM

Göğüs bölgesinde ezilme, sıkışma ve baskı gibi durumlar, elektrik çarpması, zehirli gazlar ve dumanlar, dilin gevşeyip soluk yolunu tıkaması, suda boğulma sonucu akciğerlere su dolması, soluk yoluna cisim kaçmasıyla solunum durabilir.

Kazazedenin soluk alıp alamadığını anlamak için, başını geriye doğru iterek kulağımızı ağzına yaklaştırırız.
Ses duyulmuyor, nÇağdaşs sıcaklığı hissedilmiyor, göz bebekleri büyümüş, ayrıca göğüs hareketleri de görülmüyor ise, solunum durmuş demektir.

Yetişkin bir insan, dakikada 15-20 defa soluk alırken, çocuklar dakikada     20-30 defa solurlar.

Solunum yetmezliğinde ilk önce beyin etkilenir. Solunum durduğunda kandaki oksijen oranı düşer ve 6 dakika içinde ölüm meydana gelir. Suni solunum, solunumu durmuş kimseye dışarıdan hava takviye etmektir. En etkili suni solunum yöntemi ağızdan ağıza suni solunumdur.

Suni solunum yaptırılacak olan hastanın ilk olarak, soluk yolunu açmak için çene göğüsten uzaklaştırılır.

Suni solunum, solunumu en çok 4-6 dakika önce durmuş olanlara yapılır.

Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara, hasta kendi kendine soluyuncaya kadar suni solunuma devam edilir. Yetişkin bir insana dakikada 15-20 suni solunum yaptırılmalıdır. Ağızdan ağıza suni solunum sırasında nÇağdaşs verirken hastanın göğüs hareketleri gözlenir, göğüsün yükselmesinden verilen hava basıncının yeterliliği anlaşılır.

Ağız ve burun çevresi kanamalı yaralanmalarda Holger-Nielsen (sırttan bastırma) yöntemi tercih edilir.Holger-Nielsen  metodu uygulanacak hasta yüzüstü yatırılır. Sırttan bastırma ile hasta nÇağdaşs verir, dirseklerden kaldırma ile nÇağdaşs alır. İlk yardımcı hastanın baş tarafındadır.

Solunum zorluğu olan kimse veya suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan bir kimse yan yatış pozisyonuna alınır, dil kontrol edilir baş geriye bükülür.

Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin kazazedeye uygun pozisyon uygun pozisyonda sırt kısmının ortasına vurularak soluk yolu açılır.

Bebeklere suni solunum ağız ve burundan birlikte az hava, sık aralıkla verilmelidir. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde ilk yardım olarak; ağız kısmı aşağıda, yüzüstü tutulur ve sırtına hafif vurulur.

Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş hastaya soluk yolunun tıkanmaması için sabit yan yatış pozisyonu verilir.

Bilinci kaybolmuş olan bir kazazedenin dili

gevşer ve soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkar.

Solunum yolu ile zehirlenenlere ağızdan ağıza suni solunum metodu uygulanmalı.

Silvester metodu ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye sırt üstü yatış pozisyonu verdirilir.

Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8