Yükleme Kuralları, Tehlikeli Maddelerin Taşınması

YÜKLEME KURALLARI

Araçlara, taşıma sınırı üstünde yolcu va yük alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşınmasın, dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yük yüklenmesi yasaktır.

Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan özel yüklerin karayolu ile taşınması için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden özel izin almak zorunludur.

Araçların ağırlık kontrelleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapılır.

Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için Atom Enerjisi Komisyonu’ndan izin alınması zorunludur.

Yükleme Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

1- Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi,

2- Dengeyi bozacak, yolda bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklenmesi,

3- Görüşe engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakalarını, ayırım işaretlerini, fren ve dönüş ışıklarıyla yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi,

4- Aracın boyunu önden 1 m.den, arkadan 2 m.den fazla aşak şekilde yüklenmesi,

5- Kasanın sağ ve sol yanlarından taşacak şekilde yüklenmesi,

6- Çamurluk, basamak, kasa kenarı, sürücü mahallinin veya araç üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarda ve yük üzerinde yolcu taşınması, yasaktır.

Yük Taşınmak için Yapılmış Araçlarda, Gerekli Hallerde:

1- Uygun oturma yerlerinin yapılmış, kasa kenarlarının kapalı ve üzerinin örtülü olması şartıyla, taşıma sınırının her tonu için 2 yolcu taşınabilir.

2- Kısa mesafelerde işçi taşınmasında kullanılacaklar için, kasa kapaklarının kapalı ve karoser zeminden itibaren en az 120 cm. yüksekliğinde elle tutulacak sağlam bir korkuluğun bulunması şartı ile taşıma sınırının her tonu için ayakta 2 yolcu (işçi) taşınabilir .

3- Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla lastik tekerlekli traktörlerin römork veya yarı römorklarında oturmaları şartıyla, taşıma sınırının her tonu için en çok 3 kişi taşınabilir.

4- Yükle yolcu birarada taşınırken yükler sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olmalı, kasanın yan ve arka kapakları kapalı olmalı, yolcular kasa içinde ayrı bir yere oturtulmalıdır.

 

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI

Fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine tutuşucu veya kolayca ateş alıcı, zehirli veya radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri Tehlikeli Madde sayılır.

1- Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 m. mesafe içinde, sigara ve benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak.

2- Tehlikeli madde taşıyan araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir.

3- Bu araçlarda iki adet 6 kg. kapasiteli yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

4- Araca başka yük alınmayacak, mal sahibi veya hizmetliden başka yolcu bindirilmeyecektir.

5- Park etme ve duraklama halinde araç, bir görevlinin gözetimi altında olacaktır.

6- Bu araçları sürenler, yerleşim yerleri dışındaki karayolunda, diğer araçları en az 50 m. mesafeden takip edeceklerdir.

7- Duraklama hallerinde diğer araçlarla aralarında 20 m. mesafe bulunduracaklardır.

ARAÇLARIN BOYUTLARI, AĞIRLIKLARI

Araçların Yüklü ve Yüksüz Boyutları:

Azami genişlik 2,55 m
Azami Yükseklik 4,00 m
Azami Uzunluk
-İki dingilli araçlarda 12,00 m
-İki dingilli otobüs ve troleybüslerde 12,00 m
-Üç veya daha çok dingilli araçlarda 12,00 m
-Üç dingilli tek katlı otobüslerde 12,60 m
-Üç dingilli tek ve çift katlı otobüslerde 15,00 m
-Yarı römorklu araçlarda 16,00 m
-Masraflı (körüklü) otobüslerde 18,00 m
-Bir römorklu katarlarda 18,75 m
-İki römorklu katarlarda 22.00 m
Araçların Azami Ağırlıkları :
Dingil ağırlıkları

-Tahriksiz tek dingilde

10 ton
-Tahrikli tek dingilde 11,5 ton
İki dingilli aks gruplarında

-Motorlu Araçlarda

-Dingiller arası mesafe 1 m. den az ise

11,5 ton
-Dingiller arası mesafe 1 m.ile 1,3 m. arası ise 16 ton
-Dingiller arası mesafe 1,3 m. ile 1,8 m. arası ise 18 ton
-Römork ve Yarı Römorklarda

-Dingiller arası mesafe 1 m. den az ise

11 ton
-Dingiller arası mesafe 1 m. ile 1,3 m. arası ise 16 ton
-Dingiller arası mesafe 1,3 m.ile 1,8 m.arası ise 18 ton
-Dingiller arası mesafe 1,8 m. den büyük ise 18 ton
Üç dingili aks guruplarında

-Dingiller arası mesafe 1,3 m. den az ise

21 ton
-Dingiller arası mesafe 1,3 m.ile 1,4 m.arası ise 24 ton
Toplam ağırlıklar
-İki dingilli motorlu araçlarda 18 ton
-Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton
-Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde 28 ton
-Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton
-Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda 36 ton
-Dört dingilli römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda 38 ton
-Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda 40 ton
-Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda 44 ton


Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22